Lakossági energiahatékonysági pályázat 2023-2027

Lakossági energiahatékonysági pályázat 2023-2027 (Otthonfelújítási Támogatás)

Újabb otthonfelújítási támogatási program indul a családok számára!

Otthonfelújítási Hitelprogram 2024

RRF-REP-10.13.1-24

Beadás: 2024. július 1-től 2025. december 31-ig

A végleges pályázati felhívás megjelenési ideje: 2024. június 17.

Az Otthonfelújítási Támogatás célja, hogy a családi házak korszerűsítésével 30%-kal csökkenjen a lakossági energiafogyasztás, elsősorban a földgáz felhasználása.

A 2024 júniusában megjelenő otthonfelújítási pályázaton azok a természetes személyek (magánszemélyek) igényelhetnek támogatást lakóingatlanjuk korszerűsítésére (tulajdonjog vagy holtig tartó haszonélvezeti jog) akiknek lakcíme vagy tartózkodási helye legkésőbb 2024.07.01-től az ingatlanba szól, valamint, ahol az épület használatba vételi engedélyének dátuma 1990. december 31. előtti, és életvitelszerűen lakott egy- vagy többlakásos családi ház (külterület, zártkert, sorház és ikerház is). A házastársak, bejegyzett élettársak együttes igénylőként jelennek meg a pályázatban (kivéve, ha vagyonjogi szerződés van köztük). Amennyiben a pályázó elérte a 75 éves életkort, úgy kötelezően be kell vonni egy fiatalabb adóstársat. 

Az otthonfelújítási támogatás egyrészről egy vissza nem térítendő támogatásból, másrészről egy éven túli lejáratú, kamatmentes beruházási kölcsönből áll. A kettő összege 2,5-6 millió forint közötti összeg. A támogatás és a kölcsön megoszlása az ingatlan elhelyezkedésétől (járástól) függ. A pontos megoszlást a cikk végén szereplő táblázatok tartalmazzák. A kölcsön felvétele kötelező. A támogatás formája utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás. Szállítói finanszírozás esetén 50-75% szállítói előleg igényelhető az önerő igazolt felhasználását követően.

Kizárólag azon magánszemélyek igényelhetnek támogatást, akik még nem nyertek más, európai uniós finanszírozású lakossági pályázaton (tehát az RRF-6.2.1 pályázatban támogatói okirattal rendelkező személyek nem igényelhetnek támogatást).

Az ingatlan címén lehet vállalkozás bejegyezve, azonban nem folyhat konkrét gazdasági tevékenység. Amennyiben az ingatlan folyik gazdasági tevékenység, úgy annak energiafelhasználását el kell különíteni (külön mérőóra és számla).

Az energiahatékonyságot szolgáló tevékenységekre fordítható támogatás, úgy mint:

  • szigetelés (fűtött és fűtetlen tereket elválasztó határoló elemek)
  • nyílászáró csere (árnyékoló szerkezet is): fa és műanyag is
  • melegvíz termelő rendszerek korszerűsítése
  • gázkazánok cseréje, hatékonyabb gázkazánok beépítése (önmagában nem támogatható; plusz támogatható: kémény kiépítés, felújítás, radiátor csere)
  • melegvizes puffertartály létesítése
  • fűtéskorszerűsítés esetén a kondenzációs gázkazán mellett levegő-víz hőszivattyú telepítése
  • helyreállításhoz, javításhoz kapcsolódó költségek (önállóan nem támogatható)
  • projekt előkészítési költségek (energetikai tanúsítás, közjegyzői költség, tulajdoni lap költsége, statikai szakvélemény, max. az összköltség 5%-a)

A gázkazán cserére vonatkozó támogatás legkésőbb 2024. december 31-ig igényelhető!

Megkezdett felújítási munkák esetén nem igényelhető támogatás, kivéve az előkészítési költségeket. 

A tevékenységenként elszámolható fajlagos költséget a cikk végén található táblázat tartalmazza.

Alap elvárás, hogy a beruházás során az épület energiahatékonyságának min. 30%-kal kell javulnia (primer energiafogyasztás csökkenése). Ezt szakember által készített induló energetikai tanúsítvány és a fejlesztések megvalósítása után egy záró energetikai tanúsítvány bizonyítja. Ezen cél elérése érdekében gyakorlatilag a hőszigetelés és a nyílászárócsere szinte kötelező lesz. Amennyiben az energiahatékonyság javulása nem éri el a 30%-ot, úgy a pályázó kizárásra kerül a támogatásból.

Az ingatlan a kölcsönszerződés lejártáig nem adható el.

A pályázati kérelmek benyújtási sorrendben kerülnek elbírálásra. Mivel a támogatás része a kötelezően igénybe veendő kölcsön, ezért a pályázónak meg kell felelnie a hitelfelvételei feltételeknek

Az Otthonfelújítási Támogatás 2024 korszerűsítési munkálatait és/vagy a teljes körű adminisztrációt, hitel előminősítést vállaljuk. 
Pulzus Pályázatírás: KAPCSOLATFELVÉTEL