Fiatal Gazda 2024 pályázat

Fiatal Gazda 2024

Fiatal Gazda 2024 - 236 euró/hektár/év vissza nem térítendő támogatás 40 év alatti fiatal gazdák számára!

Beadás: felhívás tervezet már társadalmi egyeztetésen

Pályázó:

 • természetes személyek (18-40 éves)
  • államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik vagy 730 napnyi mezőgazdasági tevékenységhez kapcsoló jogviszonyt tud igazolni
  • nem nyújtott még be egységes kérelmet
 • jogi személyiségű vállalkozások
  • a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonos legalább 18 és legfeljebb 40 éves
  • a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik vagy 730 napnyi mezőgazdasági tevékenységhez kapcsoló jogviszonyt tud igazolni
  • a mezőgazdasági tevékenységet az előző naptári év egységes kérelem benyújtására nyitva lévő időszak utolsó napja után kezdte meg
  • nem nyújtott még be egységes kérelmet

Támogatás:

 • Fajlagos támogatási összeg max. 300 hektárig
 • 78,67-236 euro/hektár/év
 • Max. 5 éven keresztül igényelhető évente az egységes kérelem keretében

A kiválasztási szempontokhoz irányadó elvek: az elbírálás során több olyan szempont is előkerül, amelyek megléte és minőségi színvonala szükséges a sikeres pályázathoz:

 • üzleti terv minősége
 • szakmai képzettség szintje
 • korábban megszerzett szakmai gyakorlat
 • magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenység vagy gazdálkodási mód
 • ökológiai gazdálkodás folytatása
 • foglalkoztatás

Ingyenes előminősítés és pályázati tanácsadás!

Ajánlatkérés ITT