Pályázat állattartó telepek fejlesztésére 2024

Pályázat állattartó telepek fejlesztésére 2024

5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás állattartó telepek korszerűsítésére!

HAMAROSAN PÁLYÁZHATÓ!

Közös Agrárpolitika pályázat

KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24

Beadási határidő: 2024. július 30. - 2025. március 17. (tervezetten)

A pályázat célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére is. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. 

Támogatott tevékenységek:

1. célterület: Állattartó telepek korszerűsítése, új telepek létesítése

Építéssel járó állattartási technológiák kialakítása, és az állattartáshoz szükséges gépek beszerzése:

 • Baromfitartó telepek korszerűsítése (például: szellőztetés és hűtés-fűtés, etetés és itatás technológia, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése (például: szellőztetés és hűtés-fűtés, etetés és itatás technológia istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása)
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása)
 • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése (például: szellőztetés, tejhűtés és tejtárolás, gyapjúnyíró technológia, állatmérleg, körmölő kaloda, önetető stb.)
 • Egyéb állattartó telepek korszerűsítése (ló, szamár, öszvér, nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsilla)

2. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások

Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása: 

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • Világítási rendszerek korszerűsítése
 • Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

3. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkenés érdekében

Az ammónia és/vagy az ÜHG gázok kibocsátását csökkentő, a levegő minőségét javító, a felszíni és a felszín alatti vizek terhelését csökkentő beruházások:

 • Trágyatároló lefedése, bővítése
 • Padozat kialakítása, tetőszigetelés
 • Légmosó berendezések, csepegésmentes itató
 • Trágyakihúzó beszerzése

4. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával

 • Járványvédelmi beruházások esetén építés, eszközök, gépek beszerzése
 • Sertéstartó telepek fejlesztése: karámok építése vagy átépítése, tartási körülmények javítása

Támogatást igénylők köre:

 • Mezőgazdasági termelők, akik legalább 10.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek (STÉ kalkulátor) és árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (Mezőgazdasági árbevétel számítása)
 • Termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint szociális szövetkezet is pályázhat

 A támogatás:

 • A támogatás fajtája: utólag finanszírozott, kamatmentes vissza nem térítendő támogatás
 • A támogatás összege: 200 millió Ft - 5 milliárd Ft, azonban a 3. célterület esetén max. 500 millió Ft, míg a 4. célterület esetén max. 30 millió Ft
 • A támogatás intenzitása: 50-80%
 • A támogatási összeg 25%-a előlegként igénybe vehető

 

A támogatás elnyeréséhez elengedhetetlen az időben történő felkészülés, a pályázathoz szükséges dokumentumok megfelelő tartalommal történő elkészítése. Pályázatíróink segítségével Ön időben és megfelelően tud előkészülni a pályázat beadására és sikerrel elnyerni a fejlesztéshez szükséges támogatást.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ALÁBBI LINKEN